Kontakt Vandværket eller Smeden

 

Formand Anders Jensen, Frisdals Allé 16  Valsgård, 9500 Hobro, Tlf.: 2537 0285, Mail: formand@valsgaardvand.dk  

Aut.VVS/Smed: Ingo Jensen, Bækparken 21, Valsgård, 9500 Hobro, Tlf. 9852 2017 / Bil.: 2126 2017