Vandanalyse af vandet fra Valsgård Vandværk

Valsgård Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Valsgård Vandværk's vand er 8 - 8,5 °dH

 

 

Her kan du se et link til Valsgård Vandværks Vandanalyser