Slide background

 

Kontrol af målere


En bekendtgørelse fra Erhvervsfremmestyrelsen om kontrol med vandmålere stiller krav om, at de maksimalt må sidde 9 år. Vi udskifter en pulje (vi har 9 puljer) hvert år.

Vandværket har udarbejdet en kontrolmanual, der beskriver det kontrolsystem, som Vandværket har opbygget.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, kan disse fås ved henvendelse til Vandværket.